Εταίροι

Οι Πολύτιμοι Συνεργάτες Μας

Καλώς ήρθατε στην καρδιά της συνεργασίας! Στο GROWTH, αισθανόμαστε τεράστια υπερηφάνεια για τις στρατηγικές μας συνεργασίες. Αυτές οι συμμαχίες αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της επιτυχίας μας, ενισχύοντας τον αντίκτυπο των πρωτοβουλιών μας. Μαζί με τους αξιότιμους εταίρους μας, έχουμε την αποστολή να τονώσουμε και να ενδυναμώσουμε τους νέους της Ευρώπης μέσω της επιχειρηματικότητας. Κάθε συνεργάτης προσφέρει μοναδική τεχνογνωσία, πάθος και δέσμευση για αριστεία, δημιουργώντας μια συνέργεια που μας ωθεί προς την κοινή επιτυχία. Εξερευνήστε τα παρακάτω προφίλ για να μάθετε περισσότερα για τους οργανισμούς που οδηγούν σε θετικές αλλαγές δίπλα μας.

Pro.M.E.T.EU.S.

Ο Pro.M.E.T.EU.S. είναι ένας δυναμικός μη κερδοσκοπικός πολιτιστικός σύλλογος με έδρα την κεντρική Ιταλία, που ιδρύθηκε από νέους ηγέτες με εμπειρία σε διεθνείς ανταλλαγές. Δεσμευμένος στις αρχές της ισότητας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, ο οργανισμός εστιάζει στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα, στην ενεργό δημοκρατική συμμετοχή και στην προώθηση καλλιτεχνικών και επιχειρηματικών ταλέντων. Ο Pro.M.E.T.EU.S. συμμετέχει ενεργά σε ανταλλαγές νέων, καθοδήγηση και πρωτοβουλίες που προάγουν την πολιτιστική κατανόηση και ενσωμάτωση. Η συμμετοχή τους σε έργα Erasmus+ δίνει έμφαση στην αξιολόγηση ποιότητας και στην καινοτομία στις εκπαιδευτικές πρακτικές.

Balkan Bridge

Η Balkan Bridge εστιάζει στην ένωση των βαλκανικών κοινωνιών μέσω επαγγελματικής κατάρτισης, δικτύωσης και έρευνας. Καθώς στοχεύουν στη δημιουργία ενός βιώσιμου οικοσυστήματος, προσφέρουν συμβουλές, εκπαίδευση ανάπτυξης δεξιοτήτων και εταιρική εκπαίδευση για ενδυνάμωση. Η Balkan Bridge δεσμεύεται για την κοινωνική ένταξη, την εκπαιδευτική αριστεία και αναπτύσσει καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό και εργαλεία πληροφορικής. Οι δραστηριότητές τους απευθύνονται σε άτομα, ΜΜΕ, βιομηχανίες και εκπαιδευτικά ιδρύματα, προωθώντας τις ευρωπαϊκές αξίες και την περιφερειακή συνεργασία.

Innovation Hive

Με έδρα τη Λάρισα στην Ελλάδα, η Innovation Hive είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εστιάζει στην υπεράσπιση της ανοιχτής καινοτομίας σε διάφορους τομείς. Η κύρια αποστολή τους είναι να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ της νεολαίας και της κοινωνίας αναπτύσσοντας νέες μεθόδους και διευκολύνοντας τη συμμετοχή των νέων. Προσφέρουν πληθώρα υπηρεσιών, όπως κατάρτιση νέων, συμβουλευτικές συνεδρίες και έρευνα που στοχεύει σε πολιτικές που επικεντρώνονται στη νεολαία. Η εκτεταμένη τεχνογνωσία του οργανισμού καλύπτει τομείς όπως η επιχειρηματική καινοτομία, η νεανική επιχειρηματικότητα, η κοινωνική ένταξη και η βιώσιμη ανάπτυξη, μεταξύ άλλων.

Education and Social Innovation Centre of Austria

Με έδρα τη Βιέννη, το Κέντρο Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Καινοτομίας της Αυστρίας (ESICA) είναι μια ΜΚΟ που εστιάζει στην κοινωνική καινοτομία, την ένταξη και την ισότητα. Το ESICA δραστηριοποιείται στην έρευνα και την ανάπτυξη έργων σε κοινωνικούς, πολιτιστικούς, εκπαιδευτικούς και περιβαλλοντικούς τομείς. Δίνουν έμφαση στην εξωσχολική εκπαίδευση στην κοινωνική καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, ιδιαίτερα για τις μη προνομιούχες ομάδες. Οι δραστηριότητες του ESICA περιλαμβάνουν τη δημιουργία γνώσης, έννοιες που επικεντρώνονται σε λύσεις και την προώθηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας για κοινωνική ένταξη, ενώ ευθυγραμμίζονται με τις ευρωπαϊκές πολιτικές εκπαίδευσης και καινοτομίας.

Connect Your City - Brussels

Το Connect Brussels, ένας βελγικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός, εμπλέκει ενεργά την ευρωπαϊκή νεολαία στην αστική ζωή μέσω δημιουργικών δραστηριοτήτων, ακτιβισμού και εθελοντισμού. Στοχεύει στην προώθηση της δημοκρατικής συμμετοχής, στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και στην προώθηση μιας κουλτούρας διαφορετικότητας, κοινωνικού πλουραλισμού και αλληλεγγύης. Ο οργανισμός εστιάζει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω διαδραστικών εκδηλώσεων και εργαστηρίων, υποστηρίζοντας ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και υπερασπίζοντας την ισότητα των φύλων και την κοινωνική ένταξη. Δίνοντας έμφαση στην ενότητα, τη δημιουργικότητα και την ενδυνάμωση, το Connect Brussels προσπαθεί να αποτελέσει κεντρικό κόμβο για την Ευρωπαϊκή νεολαία, καλλιεργώντας την ενεργό ευρωπαϊκή ιθαγένεια για μια ενωμένη Ευρώπη.

Eurospeak Limited

Το Eurospeak, ένα σχολείο αγγλικής γλώσσας με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, επεκτάθηκε με το Eurospeak Ireland, εστιάζοντας στην εκπαιδευτική τεχνολογία. Προσφέρουν διαδικτυακά μαθήματα αγγλικών, συμπεριλαμβανομένων των αγγλικών επαγγελματικού επιπέδου και προετοιμασίας IELTS, και αναπτύσσουν καινοτόμα εργαλεία e-learning. Δεσμευμένος να υποστηρίζει μειονεκτούσες ομάδες, το Eurospeak δραστηριοποιείται σε έργα Erasmus+ που προάγουν τη συμπερίληψη. Παρέχουν επίσης υπηρεσίες χρηματοδότησης από την ΕΕ και πολύγλωσση μετάφραση, αξιοποιώντας μια διευρυμένη ομάδα ειδικών για τη δημιουργία ποιοτικού εκπαιδευτικού υλικού.

Innovation Bee

Η Innovation Bee, μια εταιρεία τεχνολογίας B2B με έδρα την Ελλάδα, ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών έρευνας τεχνολογίας αιχμής και ολοκληρωμένων λύσεων. Η αποστολή τους περιστρέφεται γύρω από το σχεδιασμό εφαρμογών web και κινητών για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να πλοηγηθούν στις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής. Οι βασικοί τομείς εξειδίκευσής τους περιλαμβάνουν την τεχνολογία blockchain, την τεχνητή νοημοσύνη, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και άλλες καινοτόμες λύσεις, διασφαλίζοντας ότι οι επιχειρήσεις παραμένουν ανταγωνιστικές και σχετικές στη σύγχρονη αγορά.