Αρχική

Αναδυόμενοι Καινοτόμοι Νέοι

GROWTH: Μια καινοτόμος προσέγγιση για τη συμμετοχή της ευρωπαϊκής νεολαίας σε
θετικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες

Οι στόχοι μας

Lorem ipsum dolor sit amet

Αποσαφήνιση της έννοιας της νεανικής επιχειρηματικότητας
Προσδιορισμός μεθόδων που απαιτούνται για την υλοποίηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών
Υποστήριξη στους νέους για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων
Βοήθεια στους νέους να αναπτύξουν βιώσιμα έργα παρέχοντας εκπαίδευση
Βοήθεια στους νέους για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση επιχειρηματικών ευκαιριών και παροχή κατάλληλων ευκαιριών κατάρτισης
Ανταλλαγή καλών πρακτικών και αμοιβαίας μάθησης στον τομέα της επιχειρηματικότητας μεταξύ νέων και εργαζομένων

Εκτέλεση και αναμενόμενα αποτελέσματα

Εκτέλεση

Το έργο GROWTH σκοπεύει να εκτελέσει τις ακόλουθες κύριες αναμενόμενες δραστηριότητες:
– μια έκθεση ανάλυσης που βασίζεται τόσο στην υπάρχουσα βιβλιογραφία όσο και στις καλές πρακτικές για τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες νέων
– ένα καινοτόμο μεικτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα και υλικό για νέους προκειμένου να αναπτύξουν και να ενισχύσουν τις αντιλήψεις για τον εαυτό τους, τις ειδικές ικανότητες και δεξιότητές τους
– την Εργαλειοθήκη του GROWTH για τους εργαζόμενους με νέους
– μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης με ένα ψηφιακό επιτραπέζιο παιχνίδι
– ένα πρόγραμμα καθοδήγησης που θα σχεδιαστεί και θα εφαρμοστεί από εργαζόμενους με νέους & μέντορες

Αποτελέσματα

Το κύριο αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου GROWTH είναι να θέσει τη βάση για την εφαρμογή βιώσιμων καινοτόμων ιδεών και επιχειρηματικών σχεδίων, σχεδιασμένων και προερχόμενων από νέους, καθοδηγούμενους από τους εργαζόμενους με νέους, που θα τους επιτρέψουν να εξελιχθούν ως νέοι επιχειρηματίες, να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, να τονώσουν τις αντιλήψεις για τον εαυτό τους τονίζοντας έτσι τη σημασία της θετικής ψυχολογίας και να τους φέρουν πιο κοντά στην επιχειρηματικότητα.

0
Έμπειροι Μέντορες
0
Συμμετέχοντες
0
Εκπαιδευτικά Μαθήματα
0
Εταίροι