Начало

Изгряващи млади новатори

Иновативен подход за ангажиране на европейската младеж в
положителни предприемачески инициативи

Нашите цели

Lorem ipsum dolor sit amet

Изясняване на значението на младежкото предприемачество
Идентифициране на методите, необходими за прилагане на предприемачески инициативи
Подпомагане на младежите да изградят предприемачески умения
Спомагане на младежите да разработят устойчиви проекти чрез предоставяне на обучение
Спомагане на младежите да идентифицират и оценят бизнес възможностите и осигуряване на подходящи възможности за обучение
Обмен на добри практики и взаимно обучение в областта на предприемачеството сред младежите и работниците

Изпълнение и очаквани резултати

Изпълнение

Проектът GROWTH се стреми да покрие следните основни очаквани дейности:
– аналитичен доклад, базиран както на съществуващата литература, така и на добри практики за младежки предприемачески инициативи
– иновативен смесен курс за обучение и материали за младежи, за да развият и подобрят собствените си представи, специфични компетенции и умения
– Пакет с инструменти “GROWTH” за младежки работници
– платформа за електронно обучение с дигитална настолна игра
– менторска програма, разработена и прилагана от младежки работници и ментори

Резултати

Основният очакван резултат от проекта GROWTH е да постави основата за прилагане на устойчиви иновативни идеи и бизнес планове, проектирани и предоставени от млади хора, ръководени от младежки работници, които ще им позволят да растат като млади предприемачи, да развиват уменията си, да собствените си представи, подчертавайки значението на позитивната психология и ги доближават до предприемачеството.

0
Опитни ментори
0
Участници
0
Инициативи за учене
0
Партньори